Zabytki Śląska Cieszyńskiego: Ustroń

Zabytki Śląska Cieszyńskiego: Ustroń

28 grudnia, 2015 Zabytki 0

Ustroń zajmuje ważne miejsce na mapie zabytków Śląska Cieszyńskiego. To dawne centrum przemysłu, a obecnie miasto uzdrowiskowe, punkt startowy dla wielu tras turystycznych, spacerowych i uzdrowiskowych.

Ustroń jest jedną z najstarszych miejscowości w tym rejonie kraju, jego początki są datowane na koniec XIII i początek XIV wieku – pierwsza zapisana wzmianka pojawia się w księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego z 1305 r. W początkach swojej historii Ustroń stanowił własność cieszyńskich Piastów, potem, w XV w., przeszedł w ręce szlacheckie. Po 1633 wrócił do rąk książęcych, ale po śmierci Elżbiety Lukrecji Górny Ustroń stał się częścią cesarskiej Komory. Habsburgowie doprowadzili do połączenie Górnego i Dolnego Ustronia.

Jednymi z najważniejszych dat w historii tej miejscowości są:

 • 1774 – założenie huty, która miała ogromny wpływ na lokalną społeczność (wymagała m. in. zatrudnienia w sumie 500 osób jako górników i hutników)
 • 1856 – uzyskanie statusu miasteczka
 • 1956 – uzyskanie praw miejskich

Ustroń jest znany z powodu:

 • Głównego Szlaku Beskidzkiego, który liczy 496 km i prowadzi Ustronia w Beskidzie Śląskim do Wołosatego w Bieszczadach;
 • szlaków turystycznych, spacerowych, tras rowerowych, trzech ośrodków narciarskich;
 • karczmy z końca XVIII wieku;
 • Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa;
 • pijalni wód solankowych;
 • Muzeum Regionalnego „Stara Zagroda”;
 • Muzeum Ustrońskiego (zespół dawnej huty „Klemens”);
 • zespołu dawnej huty „Teresa”;
 • Leśnego Parku Niespodzianek (w którym znajdują się m. in. trasa edukacyjna i bajkowa, organizowane są też pokazy sokolnicze);
 • licznych budynków, w tym kościołów, z XVIII i XIX wieku.

Kościół św. Anny

Wisła w Ustroniu