Zabezpieczenie przed wilgocią dachu płaskiego

Zabezpieczenie przed wilgocią dachu płaskiego

21 stycznia, 2020 Budownictwo 0

Podstawową funkcją, jaką musi spełniać dach, jest osłanianie budynku przed opadami atmosferycznymi. W przypadku dachów płaskich jest to zadanie, które nieco utrudnić może jego konstrukcja. Aby ją zabezpieczyć, należy zastosować specjalistyczne materiały przeznaczone w tym celu, które uniemożliwią dostanie się wody do środka. Zwykle są to folie i membrany stosowane jako warstwa wierzchnia. Tworzywa, z których się je wykonuje, zapewniają wysoką odporność takiego dachu, ale też odpowiednie wskaźniki hydro i paroizolacji.

Skuteczna hydroizolacja dachu

Konstrukcja dachu wielospadowego ułatwia szybkie spływanie wody do rynien. Jednak w przypadku dachów płaskich, zwłaszcza w starszych budynkach, może się to okazać utrudnione. Lekkie nachylenia sprzyjają pozostawaniu wody o wiele dłużej na jego powierzchni, tym samym narażając ją na przeciekanie w razie nieszczelności lub obecności mikropęknięć. Profesjonalna hydroizolacja dachu płaskiego zakłada więc zastosowanie specjalnie stworzonych do tego celu materiałów, takich jak folie i membrany. Rozróżnić można dwa główne typy materiałów chroniących przed wilgocią. Pierwsze mają właściwości paroizolacyjne i stanowią jedną z pierwszych kładzionych warstw; drugie natomiast to membrany hydroizolacyjne. Materiały wewnętrzne zapobiegają przenikaniu pary wodnej do murów, co naraża je na szybsze niszczenie i rozwój niebezpiecznych grzybów.

Natomiast zewnętrzne są nieprzepuszczalne dla wody deszczowej lub tej, która powstaje w wyniku topnienia śniegu. Produkowane są one z materiałów takich jak pvc, kauczuk syntetyczny lub materiały na bazie polimerów. Charakteryzować się muszą dużą elastycznością, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej trwałości. Specyficzny sposób montażu, który polega na zgrzewaniu membran gorącym powietrzem, wymaga dużej precyzji, dlatego stosuje się w nim narzędzia takie jako zgrzewarki samojezdne. W innym przypadku, powierzchnia dachu staje się podatna na uszkodzenia i mogą się na niej znaleźć miejsca nieszczelne, którymi woda wpływać będzie do wnętrza konstrukcji, narażając właściciela na koszty naprawy.

Hydroizolacja dachu płaskiego zakłada wykorzystanie materiałów, które nie pozwolą wodzie przedostać się do wnętrza budynku zarówno w postaci płynu, jak i pary. Każdy taki przeciek grozi bowiem nie tylko naprawą niszczejących elementów konstrukcyjnych budynku, ale jest też niebezpieczny dla zdrowia jego mieszkańców. W celu zabezpieczenia używane są więc folie i membrany z tworzyw o wysokich współczynnikach hydroizolacji i paroizolacji.