Studnie chłonne sposobem na zagospodarowanie deszczówki

Studnie chłonne sposobem na zagospodarowanie deszczówki

12 marca, 2019 Dom i ogród 0

Większość wykorzystywanej przez nas na co dzień wody nie służy do celów spożywczych. Pranie, podlewanie ogrodu czy mycie samochodu to prace, do których nie jest niezbędna woda pitna. Spokojnie można wykorzystać do nich deszczówkę. Na terenach nieprzepuszczalnych lub słabo przepuszczalnych buduje się studnie chłonne.

Studnie w odpowiednim gruncie

studnie chłonneSą to specjalne zbiorniki, które stosuje się zarówno do odprowadzania wody deszczowej, jak i jako ostatni element przydomowej oczyszczalni ścieków. Rolą takich studni jest odprowadzanie wody deszczowej do wód gruntowych. Studnie chłonne można budować na terenach, gdzie pod powierzchnią słabo przepuszczalnego (np. gliniastego) gruntu, na głębokości do trzech metrów znajduje się warstwa dobrze przepuszczalna (np. piaskowa lub żwirowa). Wykonuje się ją ze specjalnych kręgów betonowych lub z PCV tak, aby jej dno znajdowało się 1- 1,5m nad lustrem wody gruntowej. Całość przykrywa się włazem. W dolnych kręgach znajdują się specjalne otwory, przez które deszczówka przesącza się do gruntu. Na dnie studni kładzie się warstwę filtracyjną z drobnego żwiru, która zapobiega przedostawaniu się w głąb gruntu zanieczyszczeń. Niekiedy osoby, które decydują się na studnię chłonną, stosują drenaż na całej powierzchni docelowego trawnika czy ogrodu, dzięki czemu roślinności zostaje zapewnione odpowiednie nawodnienie.

studnie chłonneRury drenarskie umieszcza się w odległości ok. 2 m od siebie, a długość ciągu rur nie powinna być większa niż 20 m. Studnia chłonna jest również ostatnim elementem przydomowej oczyszczalni ścieków i umożliwia odprowadzanie wstępnie oczyszczonych ścieków do gruntu. Cena budowy studni chłonnej jest uzależniona od jej zastosowania- czy będzie ona wykorzystywana jedynie do zagospodarowania wody deszczowej, czy będzie stanowiła element przydomowej oczyszczalni ścieków. W tym pierwszym przypadku cena studni zamyka się w około 1,5 tys. złotych. Studnia chłonna zbudowana jest zwykle z kręgów betonowych o średnicy 1 m. Ich wysokość to około 50 – 60 cm. Studnię chłonną należy umieścić w odległości minimum dwóch metrów od budynku. Studnia chłonna nie powinna się również znajdować bliżej niż 3 – 5 m od granicy działki.

Studnia powinna również leżeć w odstępie minimum 30 m od studni kanalizacyjnej. Maksymalna głębokość studni chłonnej to 3 m. Studnia chłonna to zbiornik o kształcie walca z perforowanym dnem i bokami. Woda, która napłynie w trakcie opadów do studni chłonnej, jest równomiernie rozsączana do gruntu na głębokości wyznaczonej przez otwory w jej dnie i bokach.