Separator – niezbędne urządzenie oczyszczające

Separator – niezbędne urządzenie oczyszczające

20 maja, 2021 Maszyny i urządzenia Technologie 0
Woda w zlewie

Według ustawy o odpadach, tłuszcz oraz wszelkie substancje ropopochodne są niebezpieczne. Przesyłane do sieci kanalizacyjnej, zapychają rury, doprowadzają do ich niedrożności, wydzielają nieprzyjemny zapach oraz powodują korozję urządzeń. W związku z tym, wszelkie przedsiębiorstwa i branże, które produkują odpady z tych substancji, mają obowiązek instalacji separatorów ściekowych w swoich systemach kanalizacyjnych.

Separatory z osadnikiem w punktach usługowych

RestauracjaPosiadać je muszą więc przedsiębiorstwa gastronomiczne i zakłady żywieniowe (restauracje

doxycycline online

, sklepy mięsne, ubojnie, firmy cateringowe), ośrodki przemysłowe (stacje benzynowe, myjnie samochodowe), a także odpływy parkingów i dróg. Separator służy do oczyszczania odpadów ściekowych z substancji niebezpiecznych przed przesłaniem ich do kanalizacji ściekowej, w której mogłyby spowodować szkody. W zależności od rodzaju substancji wymagającej odseparowania, istnieje kilka rodzai takich urządzeń. Jak było wspomniane, mamy do dyspozycji separatory tłuszczy i pochodnych ropy, jednak produkowane są również urządzenia oczyszczające ścieki ze skrobi oraz substancji mineralnych, takich jak piasek. Separator ściekowy składa się między innymi z dwóch podstawowych, najważniejszych elementów. Pierwszy z nich to komora separacyjna. W niej odbywają się dwa procesy: sedymentacja, czyli oddzielenie ciał stałych od cieczy, oraz flotacja, czyli kluczowy etap polegający na odseparowaniu tłuszczy od reszty płynów.

Woda w zlewieDrugim ważnym komponentem jest osadnik

, który zatrzymuje już odseparowany tłuszcz między odpływem a dopływem, podczas gdy reszta odpadów jest bezpiecznie przesyłana do kanalizacji. Niektóre modele tego urządzenia mają wmontowane tak zwane by-passy. Przydają się one podczas gwałtownych opadów deszczu, by nadmierna ilość wody nie wypłukiwała zgromadzonych zanieczyszczeń. Separatory wykorzystują wpływy grawitacji. Podczas, gdy substancje cięższe, takie jak osady, opadają na dno i są wysyłane do kanalizacji, lekkie, czyli tłuszcz, wypływają na powierzchnię. Urządzenia separacyjne muszą być regularnie oczyszczane z zatrzymanych w środku tłuszczy i napełniane wodą. Wytrzymały separator z osadnikiem jest obowiązkowym elementem instalacji ściekowej, opisanym w ustawie o zbiorowym dostępie do wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jest więc jednym z warunków prowadzenia działalności, w której produkowane są zanieczyszczenia, niemogące trafić do kanalizacji.

Sprawnie działające separatory wspomagają pracę rur i oczyszczalni ściekowych oraz przyczyniają się do ochrony wód powierzchniowych. To niezwykle praktyczne urządzenie, które nie bez podstawy jest koniecznością. Szczególnie ważne jest teraz, gdy coraz większa część społeczeństwa chce działać na korzyść środowiska.