Konserwacja i restauracja zabytków – różnice w pojęciach

Konserwacja i restauracja zabytków – różnice w pojęciach

27 listopada, 2015 Zabytki 0

sztukateriaKonserwacja i restauracja zabytków to dwa odmienne pojęcia, czasem ze sobą mylone.

Restauracja zabytku to działania mające na celu przywrócenie go do stanu pierwotnego pod względem architektonicznym, artystycznym i użytkowym. Do tego celu przydatne są archiwalne materiały, plany, zdjęcia, czasem nawet obrazy. Do restauracji wykorzystuje się oryginalne detale i fragmenty budowli, a materiały i techniki wykorzystywane do uzupełnienia, odtwarzania i odświeżania elementów powinny być zgodne z oryginalnymi. To np. uzupełnienie sztukaterii, położenie nowego dachu czy odmalowanie malowideł ściennych.

Konserwacja natomiast nie jest określona żadnymi przepisami, jednak od czasu decyzji Sądu Administracyjnego z 2006 r. przyjmuje się, że konserwacja nie jest związana z odtworzeniem stanu pierwotnego. Jej celem jest przeprowadzenie prac niezbędnych do utrzymania budynku w dobrym stanie, zabezpieczenie go przed zniszczeniem i zużyciem oraz umożliwienie dalszego użytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem.
Prawo nie wymaga uzyskania zgody konserwatora zabytków, jednak prace konserwatorskie powinny zostać z nim uzgodnione. To np. czyszczenie, smarowanie i nakręcanie mechanizmów, woskowane kamiennych posadzek, cyklinowanie podłóg drewnianych, czyszczenie i lakierowanie mebli, zabezpieczanie zabytków przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych.

zabytkowy pokój

restauracja kominka