Kiedy warto stosować kraking statyczny?

Kiedy warto stosować kraking statyczny?

22 kwietnia, 2022 Budownictwo 0
przewierty

Bezwykopowe metody naprawy instalacji podziemnych zaczynają odgrywać coraz bardziej istotną rolę. Ma to oczywiście związek z faktem

buy kamagra 100mg

, że coraz częściej krzyżują się one z różnego rodzaju szlakami komunikacyjnymi. Próba ich naprawy standardowymi metodami, zawsze jest związana więc z koniecznością generowania mniej lub bardziej poważnych utrudnień w ruchu.

Charakterystyka krakingu statycznego

przewiertyJedną częściej wybieranych metod bez wykopowych na naprawę instalacji, jest oczywiście metoda wyburzeniowa. Znana jest ona także bardzo często pod pojęciem sprawny kraking statyczny i oznacza zastąpienie uszkodzonego odcinka rury z jednoczesnym umocowaniem sprawnego elementu. Polega to na wykruszeniu starej rury za pomocą zaawansowanej głowicy. Zazwyczaj jest ona połączona z wyciągarką, co pozwala na umieszczenie nowego rurociągu w kanale, z jednoczesnym użyciem głowicy rozszerzającej, lub też rozrywającej. W krakingu statycznym najczęściej wykorzystywanymi rodzajami rury są te segmentowe, lub rury polipropylenowe. Powinny one posiadać wzmocnioną powierzchnię, aby podczas procesu krakingu nie doszło do ich przypadkowego uszkodzenia. Jednocześnie, można w ten sposób upewnić się, że nowo powstały odcinek rurociągu nie będzie odbiegać od tych, które zostały utworzone bardziej standardowymi metodami.

kraking statycznyCiekawą cechą krakingu statycznego jest fakt że umożliwia on utworzenie nowego odcinka rurociągu nie tylko o tej samej średnicy, ale także i o większej. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnej głowicy burzącej. która jest w stanie automatycznie wcisnąć kawałki starej tury w grunt. Kolejną ogromną zaletą krakingu jest fakt, że dzięki temu, że metoda ta wykorzystuje krótkie moduły rurowe, nie ma konieczności prowadzenia prac wykopowych. To pozwala oczywiście na ograniczenie w znacznym stopniu utrudnień w ruchu komunikacyjnym, oraz ograniczenie zniszczeń, które inwestor musiałby by potem usuwać z własnych środków finansowych. Wszystko to powoduje, że ta bezwykopowa metoda staje się coraz popularniejsza. Oprócz rurociągów przemysłowych

, stosuje się ją na przykład często w przypadku instalacji kanalizacyjnej, jak również i wodociągowej. Istotne jest, by zlecić jej przeprowadzenie profesjonalistom, którzy mają duże doświadczenie w tej kwestii.

Od pewnego momentu widać rosnącą popularność bez wykopowych metod naprawy różnych instalacji. Metody te powiązane są bowiem z szeregiem zalet, przede wszystkim z ograniczeń zniszczeń, których usunięcie spoczywało by potem na barkach inwestora. Kluczowe w przypadku takich metod naprawy instalacji jest użycie profesjonalnego, nowoczesnego sprzętu.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej wejdź na stronę www.wermmer-przewierty.pl!