Jak przebiegają badania geologiczne?

Jak przebiegają badania geologiczne?

31 sierpnia, 2021 Architektura Budownictwo Projektowanie 0

Każdy, kto postawił własny dom wie, że wymaga to odpowiednich przygotowań, formalności i zatrudniania fachowców, nie tylko w dziedzinie budownictwa. Nim położymy pierwszą cegiełkę, czeka nas między innymi badanie geotechniczne, czyli gruntowe. Jest ono niezbędne, jeśli chcemy uzyskać pozwolenie na budowę. Pozwala uzyskać całkowitą pewność, czy bezpiecznie jest stawiać budynek na danym terenie.

Kompleksowe badania geologiczne

Plac budowyOpinia geotechnika pozwala określić, jakie parametry będzie mógł osiągnąć budynek, który stawiamy i właściwie ułożyć fundamenty. Informuje nas również o głębokości wód gruntowych i przepuszczalności ziemi, co ma ogromne znaczenie, gdy nasz dom posiada poziom piwniczny oraz gdy chcemy zainstalować oczyszczalnię ścieków. Poza tym, niedostosowanie budynku do gruntu grozi pękaniem ścian, a nawet niestabilnością całego domu. Badania geologiczne wymagają wykonania odwiertów na terenie naszej działki. Po ich przeprowadzeniu geolog sporządza opinię w formie dokumentacji składającej się z części opisowej i graficznej. Część opisowa stanowi zbiór informacji dla klienta odnośnie budowy domu. Ekspert określa w niej dobór właściwych fundamentów, metody ochrony przed wodami gruntowymi i wykonywania odwodnień, informuje o stopniu głębokości wód i opisuje warstwy gruntu. Grafika z kolei stanowi mapę naszego terenu działkowego. Na nią nanoszone są punkty, w których robiono odwierty, oznacza się warstwy gruntowe i określa poziom wód.

Dom w budowieGeolog każdej badanej działce przypisuje jedną z trzech kategorii geotechnicznych w zależności od stopnia złożoności gruntu oraz projektu budynku. Kategoria pierwsza dotyczy małych budynków stawianych na prostym

puttygen.site

, łagodnym dla budowy gruncie. Jest to najczęściej przyznawana kategoria, szczególnie w przypadku prostych domów jednorodzinnych. Kategoria druga obejmuje budynki stawiane w warunkach bardziej złożonych

, wymagających nieco większej ilości danych niż w przypadku standardowych inwestycji z kategorii pierwszej. Stopień trzeci natomiast został zarezerwowany dla budowli o skomplikowanym projekcie, stawianych według nietypowych, niestandardowych rozwiązań, mających kilka kondygnacji podziemnych lub mogących wpłynąć na środowisko. Może to dotyczyć również trudnej sytuacji gruntowej, wymagającej dogłębniejszych badań i wysiłków związanych z dostosowaniem gruntu do budowy.

Cena badania geotechnicznego uzależniona jest od liczby koniecznych do wykonania odwiertów. Zazwyczaj wystarczą cztery, każdy na głębokość trzech metrów. Koszty usługi liczone są za jeden metr odwiertu, jednak dokładna cena zależy od regionu. Nie są to duże sumy, porównując skalę całej inwestycji w budowę domu, jednak jak najbardziej konieczne i potrzebne. Pozwolą oszczędzić problemów na przyszłość, które mogłyby wystąpić nawet po wielu latach.