Historia Nowego Cmentarza Żydowskiego w Cieszynie

Historia Nowego Cmentarza Żydowskiego w Cieszynie

29 października, 2015 Zabytki 0

macewPowstanie nowej żydowskiej nekropolii związane było z brakiem miejsca na dotychczas używanym cmentarzu. W 1898 r. gmina żydowska nabyła ziemie położoną przy tej samej ulicy, dwa lata później uzyskano pozwolenie, ale z powodu protestów budowę rozpoczęto dopiero w 1906 r.

Plan cmentarza i pierwotny plan domu przedpogrzebowego przygotował Alojzy Jedek, który kierował również pracami budowlanymi, ale ostatecznie dom przedpogrzebowy zbudowano według projektu wiedeńczyka Jakoba Gartnera. Cmentarz zajmował ponad hektar ogrodzonej powierzchni, a część od strony ulicy ozdobiła efektowna brama. Jedną z pierwszych osób pochowanych na nowym cmentarzu był prezes gminy żydowskiej Jan Glesinger, aktywnie związany z powstaniem nekropolii. Wciąż można na niej odnaleźć grobowiec jego rodziny.

W czasie drugiej wojny światowej cmentarz został zamknięty, a następnie skonfiskowany. Jego teren przeznaczono na park, ale, podobnie jak w przypadku starszego kirkutu, tych planów nie zrealizowano. Po wojnie opiekę nad cmentarzem przejęła Kongregacja Wyznania Mojżeszowego w Cieszynie, a następnie Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej. Daty ostatniego pochówku są różne – jedne źródła podają rok 1958, inne – 1961.