Cieszyńskie rezerwaty przyrody

Cieszyńskie rezerwaty przyrody

23 października, 2015 Bez kategorii 0

Na terenie Cieszyna znajdują się liczne pomniki przyrody – w sumie ponad 100 drzew – oraz trzy rezerwaty przyrody. Głównym zadaniem rezerwatów jest ochrona cieszynianki wiosennej oraz grądów – lasów liściastych, w których dominują graby i dęby.

  • Rezerwat przyrody Kopce
  • Rezerwat przyrody Lasek Miejski nad Olzą
  • Rezerwat przyrody Lasek Miejski nad Puńcówką

W rezerwatach można spotkać ponad 180 gatunków roślin naczyniowych, wśród nich znajdują się gatunki rzadkie i podlegające ochronie: barwinek pospolity, śnieżyczka przebiśnieg, lilia złotogłów, kruszyna pospolita, kopytnik pospolity, wawrzynek wilczełyko, skrzyp olbrzymi, obrazki alpejskie oraz cieszynianka wiosenna.

śnieżyczka przebiśnieg

śnieżyczka przebiśnieg

barwinek pospolity

barwinek pospolity

lilia złotogłów

lilia złotogłów