Cieszyński ratusz

Cieszyński ratusz

7 października, 2015 Zabytki 0

  Bogata historia cieszyńskiego ratusza rozpoczęła się w 1496 r., gdy książę Kazimierz II sprzedał mieszczanom swoje dwa domy stojące przy placu targowym, który miał stać się miejskim rynkiem, a na ich miejscu polecił postawić ratusz. Murowany budynek z drewnianą wieżą (w którym mieściła się także siedziba sądu, miejska waga i skład cennych towarów) spłonął niespełna 60 lat później, w czasie pożaru w 1552 r. Odbudowany ratusz cieszył się attyką w ratusz w cieszynie XXVIIrenesansowym stylu, okrągłą wieżą (uwiecznioną na rycinach z epoki) oraz arkadowymi podcieniami.

Po uszkodzeniach z czasu wojny trzydziestoletniej (1618-1648) ratusz odnowiono w 1661 r. Bogata dekoracja elewacji wykonana przez Krzysztofa Palma obejmowała m. in. Matkę Boską z Dzieciątkiem, świętego Wacława, herby Księstwa, cesarstwa oraz miasta a także postacie symbolizujące Wiarę, Nadzieję, Miłość, Sprawiedliwość i Mądrość. Odnowiono również tarczę zegara, a całość ozdobiła łacińska sentencja: Haec domus odit, punit, conservat, honorat: nequitiam, pace, orimina, iura, probus (Ten dom nienawidzi niegodziwości, kocha pokój, karze zbrodnie, utrzymuje prawych, czci godnych) . W trzy lata później drewnianą wieżę ratusza zastąpiono murowaną.

Ratusz uszkodził kolejny pożar w 1720 r., a po remoncie, w 1789 r. został w całości strawiony przez ogień. Nowy barokowo-klasycystyczny ratusz zaprojektował cieszyński architekt Ignacy Chambrez de Ryvos. Oddano go do użytku w 1800 r., w rok później ukończono budowę wieży. Wieżę uwieńczono koroną i tzw. banią.

ratusz cieszyn XIXW 1818 r. dobudowano salę tetralna. Kolejny pożar w 1836 r. częściowo uszkodził ratusz. Dziewięć lat później odbudowano go według planów słynnego architekta z Wiednia – Józefa Kornhausla – oraz architekta powiatowego Andrzeja Kmenta. Elewację ozdobiono prosto, skromnie i symetrycznie w najlepszym klasycystycznym stylu. Nową ozdobą sali posiedzeń Rady Miejskiej został fryz złożony z herbowych tarcz cieszyńskiej szlachty oraz godeł cechów rzemieślniczych istniejących w Cieszynie. Uroczystego otwarcia dokonał sam cesarz Franciszek Józef. W tym samym roku w bani na wieży umieszono zestaw dukmentów, w tym kronikę miasta i rysunki przedstawiającratusz w cieszyniee stroje mieszczan.

W roku 1984 konieczny był remont generalny wieży. Zdjęto z niej banię i wyjęto dokumenty, zastępując je m. in. informacjami o Cieszynie, jego historii w XIX i XX wieku oraz książkami i planami miasta. Z okazji remontu stworzono hejnał na melodię znanej beskidzkiej piosenki.